Леонід Мосендз
1897 — 1948
Б | З | У | Щ | Всі
Б «Буває мить, коли душа натхненна...»
З «Загув мотор у високості...»
У «У татарви шукали оборони...»
Щ «Що серед океану каравела?..»